Giàn phơi thông minh 2 thanh gồm

+Bộ tời

+thanh phơi:2 mỗi thanh 40 lỗ móc quần áo

+dây cáp

-35%
-40%
2,200,000
-54%
-54%
1,500,000
-59%
1,500,000
-52%
1,550,000
-37%
1,100,000
-23%
1,650,000
-52%
1,750,000
-16%
1,550,000
-56%
1,400,000
-64%
1,050,000
Liên hệ
-59%
1,100,000
-21%
2,250,000
-31%
2,650,000
-13%
4,850,000
-16%
3,250,000
google-site-verification=fXAyBJ-rzYKC1WFKAByrZl5Nwtd8KR7ayOO25oCExrU