2,450,000 1,850,000

-38%

6,800,000 4,200,000

-11%

1,850,000 1,650,000

-40%

3,650,000 2,200,000

-17%
giàn phơi hòa phát ks 960
giàn phơi thông minh ks 960

1,750,000 1,450,000

-12%
giàn phơi thông minh hòa phát 999b
giàn phơi thông minh hòa phát 999b

1,650,000 1,450,000

-36%
giàn phơi thông minh hòa phát 990
1,650,000 1,050,000
-28%
giàn phơi thông minh hòa phát 999b
giàn phơi thông minh hòa phát 999b
1,250,000 900,000